dňa 16.11.2022

Výsledky volieb I


dňa 15.11.2022

Oznámenie o začatí konania – žiadosť Greéckokat. cirkvi výrub drevín


dňa 17.10.2022

Verejná vyhláška Dnot 155 2022


dňa 13.09.2022

Dohoda


dňa 08.07.2022

Oznámenie o rozsahu výkonu starostu[32079]


dňa 08.07.2022

Správa auditora k 31.12.2021

Záverečný účet obce Vyšné Nemecké za rok 2021

vyročná správa 2021


dňa 03.06.2022

Oznámenie OÚ Michalovce – úprava výkonu pracoviska Sobrance


Program odpad.hos. KSK na roky 2021-2025


Poistná zmluva Generali


VSD Výzva na vyzdvihnutie drevenej hmoty


Oznámenie verejnou vyhláškou


Bezúhonnosť občanov UK – oznámenie[27730]


Pozvánka OZ[27171]


Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru MI a SO


Zákaz vypaľovania – Relácia pre obecný rozhlas


VšZP podáva vojnovým utečencom z Ukrajiny pomocnú ruku_1


Oznámenie verejnou vyhláškou


VSD Výzva na vykonanie výrubu stromov


Potvrdenie


Zmluvy

 1. Zmluva o prevode výpočtovej techniky

 2. Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

 3. Dodatok č. 4 – Zmluva o zabezpečení systému zdrzženého nakladania s odpadmi z obalov a neobal. výrobkov

 4. Zmluva o vydaní kval. certifikátu pre el. pečať

 5. Zmluva o poskytnutí NFP – výstavba detského ihriska

 6. Dohoda_č.224201088

 7. Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu

 8. DODATOK č. 1 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-R026-512-006-009 zo dňa 6.6.2022

 9. Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov v obci č. O 15/2021

 10. Zmluva o výkone štatutárneho auditu na rok 2022

 11. Zmluva o poskytnutí finančného príspevku – Parkovisko pred obecným úradom 

 12. Zmluva o poskytnurí dotácie – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

 13. Dodatok č. 1 k zmluve – Detské ihrisko – zverejnené 20.04.2022

 14. Zmluva o poskytnutí fin. príspevku – Nadácia SPP – zverejnené 13.04.2022

 15. Zmluva o poskytnutí peň. daru-SLSP – zverejnené 13.04.2022

 16. Zmluva o bežnom účte Prima banka – zverejnené 28.03.2022

 17. Dodarok k zmluve – Prima banka – zverejnené 28.03.2022

 18. Darovacia zmluva Ariel – zverejnené 15.03.2022

 19. Zmluva toalety – zverejnené 12.03.2022

 20. Fúra príloha č.3 – zverejnené 05.03.2022

 21. Darovacia zmluva – zverejnené 05.03.2022

 22. Kúpna zmluva Ľ. Kapustová – zverejnené 18.02.2022

 23. Zmluva o dielo MARI – zverejnené 11.02.2022

 24. Kúpna zmluva Teličák – zverejnené dňa 20.01.2022

Faktúry

Faktúry prijaté 12-2022

Faktúry prijaté 11-2022

Faktúry prijaté 10-2022

Faktúry prijaté 92022

Faktúry došlé 8-2022

Faktúry prijaté 7-2022

Faktúry prijaté 6-2022

Faktúry došlé 5-2022

Faktúry došlé 4-2022

Faktúry došlé 3-2022

Došlé faktúry 2-2022

Došlé fa 1-2022

Uznesenie

Uznesenie OZ_VN_ zo zasadnutia 27.11.22

Uznesenie OZ_VN_ zo zasadnutia 24.06.22

Uznesenie OZ_VN_ zo zasadnutia 06.04.22

Zápisnice

Zapisnica OZ 27.11.22

Zápisnica

Zapisnica OZ 24.06.22

Zapisnica OZ 06.04.22