Hrdý dvojkríž – trikolóra národa

 

Obec Vyšné Nemecké realizovala projekt s názvom Hrdý dvojkríž – trikolóra národa. Hlavnou myšlienkou projektu je zachovať i zdôrazniť slovenské národné povedomie ako kultúrne dedičstvo slovenského národa. Cieľom projektu bolo vybudovať v obci Vyšné Nemecké dvojkríž s výškou 3 metre z masívneho dreva, ktorý je umiestnený v centre dediny, oproti obecnému úradu. Dvojkríž je podsvietený. Podsvietenie pozostáva zo svetiel vo farbách slovenskej trikolóry (biela – modrá – červená).

Hrdý dvojkríž symbolizuje naše slovenské kultúrne dedičstvo a zároveň reprezentuje našu národnú a kultúrnu hrdosť. Pri dvojkríži sú osadené lavičky a vysadené okrasné dreviny spolu. Osadená je informačná tabuľa s historickým obsahom, nadväzujúcim na slovenskú históriu a kultúrne dedičstvo. Táto tabuľa bude obsahovať i QR kód, na základe ktorého si návštevníci budú môcť – prostredníctvom mobilného telefónu či smartfónu, cez OS Android – stiahnuť historické údaje o obci.

„Hlavné aktivity projektu ako je osadenie dreveného dvojkríža s podsvietením, osadenie lavičiek a informačnej tabule si myslím, že budú mať celospoločenský prínos, teda nielen na regionálnej úrovni,“ povedal Peter Zuza, starosta obce Vyšné Nemecké.

Obci s týmto projektom finančne pomohla Nadácia SPP, ktorá podporuje projekty aj v oblasti zachovávania kultúrnych hodnôt. „V januári tohto roka sme podali žiadosť o podporu projektu Nadácii SPP a naša obec bola úspešná,“ povedal Peter Zuza, starosta obce Vyšné Nemecké.

Informačná tabuľa – Obec Vyšné Nemecké

Povesť o obci

 Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP.