Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019

Pozvánka na OZ

Pozvánka OZ

ROZSAH HODNOTENIA

Informácie pre chovateľov psov

Zápisnice

Zápisnica zo dňa 04.01.2019

Zápisnica OZ zo dňa 23.03.2019

Zápisnica OZ zo dňa 27.6.2019

Zápisnica OZ zo dňa 16.12.2019

Uznesenia

Uznesenie ZO zo dňa 04.01.2019

Uznesenie ZO zo dňa 23.3.2019

Uznesenie č. 32019 zo dňa 27.6.2019

Zmluvy

Dodatok k Zmluve o poskytovaní konzul a por. služieb

Dodatok k zmluve SOU

DODATOK 1-2019 k zmluve o poskyt. služieb v oblastinakl. s odpa

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb

Kúpna zmluva – splyňovací kotol

Zmluva o zabezpečení PZS

Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb VN

Slovak Telekom-dodatok k zmluve o poskytovaní služieb

Zmluva o štatutárnom audite 2019 Vyšné Nemecké

Zmluva o štatutárnom audite 2018 Vyšné Nemecké

Lekos s.r.o. Zmluva o nájme – prenájom stĺpov

Kúpna zmluva – predaj auta

Kúpna zmluva – predaj auta AUDI

Ifosoft – Zmluva o dielo prog. vybavenie

Generali-Zmluva poistenie majetku a zod. za škodu

Ifosoft – Zmluva o dielo program. vybavenie

Peter Streňo-Zmluva o dielo na vytvorenie, správu a podporu webu

Zmluva o dielo Mišľan – činnosť technika požiarnej ochrany

Faktúry

Faktúry 1.až 4. mesiac 2019

Faktúry 5. mesiac 2019

Faktúry 6. mesiac 2019

Faktúry 7. mesiac 2019

Faktúry 8. mesiac 2019

Faktúry 9. mesiac 2019

Faktúry 10. mesiac 2019

Faktúry 11. mesiac 2019

Faktúry 12. mesiac 2019