Stavebné povolenie VSD-Prepoj VN 543 Krčava- Husák
izolácia
Gmail – RÚVZ Michalovce – oznam o očkovaní v Sobranciach 30.11.2021
Gmail – COVID – 19 – zaočkovanosť v okrese Sobrance (stav k 15.11.2021) – zaslanie

Záujem o očkovanie – žiadosť

Informovanie fyzických osôb vstupujúcich do priestorov prev. počas ochorenie COVID 19

strom aneta – zverejnené 16.11.2021

Nízkouhlíková stratégia

Testovanie-Sobrance

soh_plan_vvak_final-

Výpočet vytriedenia kom. odpadov za rok 2020

informácia

Tlačová správa

Dohoda č.204201071 – ÚP

Potvrdenie

Triedenie odpadu

Oznam – antigénové testovanie COVID 19

Zmluvy

Faktúry

Faktúry prijaté 1-2021

Faktúry prijaté 2-2021

Faktúry prijaté 3-2021

Faktúry prijate 4-2021

Faktúry prijate 5-2021

Faktúry prijate 6-2021

Faktúry prijate 7-2021

Faktúry prijate 8-2021

Faktúry prijate 9-2021

Faktúry prijate 10-2021

Faktúry prijate 11-2021

Faktúry prijate 12-2021