Správa audítora za rok 2020

Testovanie-Sobrance

Záverečný účet obce za rok 2020

vyročná správa 2020 (1)

soh_plan_vvak_final-

Záverečný účet Obce Vyšné Nemecké za rok 2020

Výpočet vytriedenia kom. odpadov za rok 2020

informácia

Tlačová správa

Dohoda č.204201071 – ÚP

Potvrdenie

Triedenie odpadu

Oznam – antigénové testovanie COVID 19

Zmluvy

Faktúry

Faktúry prijaté 1-2021

Faktúry prijaté 2-2021

Faktúry prijaté 3-2021

Faktúry prijate 4-2021

Faktúry prijate 5-2021

Faktúry prijate 6-2021

Faktúry prijate 7-2021

Faktúry prijate 8-2021

Faktúry prijate 9-2021