Dňa 15.05.2024

Integrovaná územná stratégia Košického kraja

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2023-2027 (s výhľadom do roku 2030)


Dňa 03.04.2024


Dňa 21.03.2024

Oznámenie o vykonaní geodetických činnosti


Dňa 18.03.2024

Oznam k preberaniu DP Sobrance


 

 

Dňa 28.03.2022

Pomoc občanom Ukrajiny

KSK – pomoc Ukrajine

v súvislosti s aktuálnou situáciou na Ukrajine Vám dávame do pozornosti, že Košický samosprávny kraj ako subjekt krízového riadenia zriadil webovú stránku https://ukrajinaksk.sk/ , kde nájdete všetky potrebné informácie ohľadom pomoci občanom z Ukrajiny.