Poďakovanie[105995]

Rodicovstvo-v-case-koronavirusu-pdf

Osobný list ministra vnútra

Korona_online_brozura

Uznesenie vlády SR č.678 k núdzovému stavu

Opatrenie úradu verej. zdravotníctva pri ohrození verejného zdravia

Opatrenie úradu verej. zdravotníctava

Vývoz nebezpečného odpadu

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2020

RVaPS-Odporúčanie

Sčítanie obyvateľov-tlačová správa

TS_Vo Vyšnom Nemeckom stojí Hrdý dvojkríž_web

Oznamenie o strategickom dokumente

ZŠ Krčava-zápis detí do 1. ročníka

Reg. úrad verj. zravotníctva-Výzva na spoluprácu na ochranu zdr

Zmena- vývozu nebez. odpadu

Oznámenie o začatí konania pozvánka na miestne šetrenie

Zmluvy

Zmluva o zabez. nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výr

Zmluva o výpožičke

Dohoda č. 204201244

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu

Kúpna zmluva Jenčík

Kúpno-predajná zmluva – predaj auta SEAT ALHAMBRA

Zmluva o štatutárnom audite 2020 Vyšné Nemecké

ZŠ plus dodatok

ZMLUVA č.ZO2020A8795-2-o zabezpečení výkonu činnosti zodpovedne

Fúra- Dodatok k zmluve č.2-2020 – v oblasti nakladania s odpadm

Návrh výpočtu úrovne vytriedenia KO

Zmluva octavia

Zámenná zmluva J. Kus

IFOSOFT Zmluva o dielo- Správa registratúry

Dodatok 12020 k zmluve v oblasti nakl. s odpadmi z 1.4

Faktúry

Faktúry prijaté 1.mesiac 2020

Faktúry prijaté 2.mesiac 2020

Faktúry prijaté 3.mesiac 2020

Faktúry prijaté 4.mesiac 2020

Faktúry prijaté 5.mesiac 2020

Faktúry prijaté 6.mesiac 2020

Faktúry prijaté 7.mesiac 2020

Faktúry prijaté 8.mesiac 2020

Faktúry prijaté 9.mesiac 2020

Faktúry prijaté 11.mesiac 2020

Faktúry prijaté 12.mesiac 2020