Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:

Mail na doručovanie delegačných listín do volieb EP v obci Vyšné Nemecké

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky

Comments are closed.